Publicerad: 2017-03-20 14:40:00 CET
Effnetplattformen Dividend AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Nytt datum för Effnetplattformen Dividends årsstämma och kvartalsrapport för första kvartalet 2017

Stockholm, 20 mars 2017 -- Årsstämman i Effnetplattformen Dividend kommer att hållas den 20 april 2017. Med anledning av detta tidigareläggs kvartalsrapporten för första kvartalet 2017 till den 10 april. Kallelse till årsstämman kommer att offentliggöras genom pressmeddelande i morgon den 21 mars 2017.

För ytterligare information kontakta:

Hans Runesten, styrelseordförande, Effnetplattformen Dividend AB (publ), email hans.runesten@effnet.com, mobil 0702-80 26 26

Denna information är sådan information som Effnetplattformen Dividend AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars 2017 kl. 14:40 CET.

Om Effnetplattformen Dividend AB (publ)

Effnetplattformen Dividend AB (publ) handlas från och med den 23 januari 2017 på Nasdaq First North (symbol EFFP). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). Effnetplattformen Dividend AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation och investeringsverksamhet. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen Dividend AB, besök www.effnetdividend.se.