Publicerad: 2017-03-02 17:08:05 CET
Effnetplattformen Dividend AB
Pressmeddelande

CasinoWilds Holdings nyemission övertecknad

Stockholm, 2 mars 2017 -- Under januari 2017 slutfördes en transaktion där Effnetplattformen Ventures 1 AB förvärvade Animated Games Sweden AB. Bolaget bytte därefter namn till CasinoWilds Holding AB ("CasinoWilds") och Effnetplattformens drygt 4 000 aktieägare erhöll som del av denna transaktion 16,7% av det nya bolaget. Detta var ett led i Effnetplattformens strategi att genom sin plattformsverksamhet skapa värde för sina aktieägare.

Styrelsen i CasinoWilds beslutade i februari att genomföra en offensiv nyemission om högst 14 490 000 kronor med en emissionskurs om 11,50 kronor per aktie (emissionskurs efter pågående sammanläggning 1:10).

CasinoWilds har nu framgångsrikt slutfört emissionen som var riktad till allmänheten, befintliga aktieägare och professionella investerare. 

Totalt tecknades 1 275 000 aktier, vilket innebar att emissionen övertecknades med 15 000 aktier. Casino Wilds styrelse har beslutat att inte utnyttja möjligheten att utöka emissionen. Tilldelning sker således av 1 260 000 aktier till ett belopp om totalt 14 490 000 kronor. 

Genom nyemissionen erhåller CasinoWilds tillräckligt kapital för att kunna intensifiera marknadsföringen av Bolagets nylanserade onlinecasino CasinoWilds.com med målsättningen att etablera CasinoWilds som en medelstor aktör på den nordiska marknaden för onlinecasino samt lansera CasinoWilds.com i ytterligare ett till två länder.

Besked om tilldelning erhålls i form av en avräkningsnota som beräknas utfärdas omkring den 3 mars 2017. De av Effnets aktieägare som ansökt om aktier kommer att få full tilldelning av sökt antal aktier.

Efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i CasinoWilds att öka med 1 260 000 aktier från 4 340 000 aktier till 5 600 000 aktier. 

För ytterligare information kontakta:

Hans Runesten, styrelseordförande, Effnetplattformen Dividend AB (publ), mobil 0702-80 26 26, hans.runesten@effnet.com 
eller
John Ryott, verkställande direktör, CasinoWilds Holding AB, john.ryott@casinowilds.com

Om Effnetplattformen Dividend AB (publ)

Effnetplattformen Dividend AB (publ) handlas från och med den 23 januari 2017 på Nasdaq First North (symbol EFFP). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). Effnetplattformen Dividend AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation och investeringsverksamhet. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen Dividend AB, besök www.effnetdividend.se.

Om CasinoWilds Holding AB (publ)

CasinoWilds har utvecklat kasinokonceptet CasinoWilds.com, ett mobilanpassat onlinekasino som erbjuder kunden en attraktiv spelupplevelse med hjälp av ett egenutvecklat bonussystem och innovativa lojalitetsprogram. CasinoWilds.com har initialt lanserats på den nordiska marknaden och erbjuder spel från de mest etablerade spelleverantörerna. Kasinoverksamheten bedrivs via ett dotterbolag på Malta som innehav en maltesisk spellicens medan den svenska verksamheten bland annat ansvarar utvecklingen av bolagets teknikplattform.