Publicerad: 2017-02-13 16:10:56 CET
Effnetplattformen Dividend AB
Pressmeddelande

CasinoWilds genomför offensiv nyemission

Stockholm, 13 februari 2017 -- Under januari 2017 slutfördes transaktionen där Effnetplattformen Ventures 1 AB förvärvade Animated Games Sweden AB. Bolaget bytte därefter namn till CasinoWilds Holding AB och Effnets drygt 4.000 aktieägare erhöll som del av denna transaktion 16,7% av det nya bolaget. Detta är ett led i Effnets strategi att genom sin plattformsverksamhet skapa värde för sina aktieägare.

Styrelsen i CasinoWilds Holding AB ("CasinoWilds", tidigare firma Effnetplattformen Ventures 1 AB) har nu beslutat att genomföra en offensiv nyemission om 14.490.000 kronor. Teckningstiden är 13-24 februari 2017 och emissionskursen uppgår till 11,50 kronor per aktie (notera att emissionskursen är efter pågående sammanläggning 1:10). 

CasinoWilds har utvecklat en egen teknikplattform för nätkasinon. I september 2016 lanserades kasinokonceptet CasinoWilds.com, ett mobilanpassat kasino som skall erbjuda kunden en attraktiv spelupplevelse med hjälp av ett egenutvecklat bonussystem och innovativa lojalitetsprogram. Lanseringen av casinowilds.com har varit framgångsrik och skett med begränsad marknadsföring på den svenska marknaden. CasinoWilds använder de mest etablerade spelleverantörerna och för närvarande erbjuds över 300 spel på desktopversionen och i mobilen kan kunden spela mer än 180 spel.

Kapitalet från nyemissionen kommer att användas för att intensifiera marknadsföringen av casinowilds.com och målsättningen är att med hjälp av kapitalet från föreliggande nyemission etablera CasinoWilds som en medelstor aktör på den nordiska marknaden för onlinecasino samt lansera CasinoWilds i ytterligare ett till två länder.

CasinoWilds har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare och externa investerare, inklusive Effnet AB, hela styrelsen i Effnetplattformen Dividend AB samt delar av styrelsen i CasinoWilds, om totalt 5,4 miljoner kronor. Enligt vad som tidigare kommunicerats är ambitionen att vid överteckning av emissionen prioritera teckningsanmälningar från aktieägare i Effnet och bolagets övriga befintliga aktieägare. 

För det fall att nyemissionen övertecknas har styrelsen möjlighet att utöka emissionens totala belopp med högst 5.060.000 kronor till totalt högst 19.550.000 kronor.

Efter genomförd emission avser CasinoWilds att ansöka om notering på First North, Nasdaq Stockholm under första kvartalet 2017.

Informationsbroschyr och särskild anmälningssedel avsedd för Effnets aktieägare finns tillgängligt på www.effnetdividend.se.

För ytterligare information kontakta:

Hans Runesten, styrelseordförande, Effnetplattformen Dividend AB (publ), mobil 0702-80 26 26, hans.runesten@effnet.com

Om Effnetplattformen Dividend AB (publ)

Effnetplattformen Dividend AB (publ) handlas från och med den 23 januari 2017 på Nasdaq First North (symbol EFFP). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). Effnetplattformen Dividend AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation och investeringsverksamhet. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen Dividend AB, besök www.effnetdividend.se.