Publicerad: 2017-01-20 12:40:00 CET
Effnetplattformen Dividend AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Effnetplattformen Dividend AB (publ) noteras på First North, Nasdaq Stockholm den 23 januari 2017

Stockholm, 20 januari 2017 -- Effnetplattformen Dividend AB (publ) ("Effnetplattformen Dividend") har godkänts för notering på First North, Nasdaq Stockholm. Första handelsdag är måndagen den 23 januari 2017. Mer information om bolaget samt en bolagsbeskrivning finns på www.effnetdividend.se.

Notera att Effnetplattformen Dividend inom kort kommer att överta firman Effnetplattformen AB (publ) samtidigt som det senare byter namn till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ). Vänligen uppmärksamma även att den verksamhet som handlas med symbol/ticker EFFN är fastighetsverksamheten och ska inte förväxlas med Effnetplattformen Dividend som från och med 23 januari 2017 kommer att handlas med symbol/ticker EFFP.

För ytterligare information kontakta:

Hans Runesten, styrelseordförande, Effnetplattformen Dividend AB (publ), email hans.runesten@effnet.com, mobil 0702-80 26 26

Denna information är sådan information som Effnetplattformen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 januari 2017 kl. 12:40 CET.

Om Effnetplattformen Dividend AB (publ)

Effnetplattformen Dividend AB (publ) handlas från och med den 23 januari 2017 på First North, Nasdaq Stockholm (symbol EFFP). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). Effnetplattformen Dividend AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation och investeringsverksamhet. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen Dividend AB, besök www.effnetdividend.se.