Publicerad: 2017-01-13 13:25:00 CET
Effnetplattformen Dividend AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Effnetplattformen AB (publ): Förslag till ny styrelse

Stockholm, 13 januari 2017 -- Följande styrelse kommer att föreslås vid bolagets extra bolagsstämma den 16 januari 2017.
 
 
Ordförande:
 
Lennart Schuss
Född 1952.
Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.
Lennart har bred erfarenhet från finans- och fastighetsbranschen, både som rådgivare och entreprenör. Lennart är medgrundare av Gimmel Fastigheter, Catella Corporate Finance, Partner Fondkommission och Stockholm Fondkommission.
Lennart är styrelseordförande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), Gimmel Fastigheter AB, rådgivare till Genesta Fastighetsfonder samt ordförande för Swedish Society of Friends of the Weizmann Institute of Science.
 
 
Ledamöter:
 
Ilija Batljan
Född 1967.
Ph.D. i demografi och planering för äldrevård, Stockholms Universitet. Kandidat i Ekonomi, Stockholms Universitet.
Ilija är verkställande direktör i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden och även dess grundare. Vice VD och chef för affärsutveckling vid Rikshem AB 2011 - 2016. Landstingsråd i Stockholms Läns landsting 2010-2011, Kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn 2005-2010, Departementsråd, Regeringskansliet 2001-2004. Ilija har bl.a. varit ordförande för Södertorns Högskola och ledamot i Teligent Telecom, samt arbetat för Interamerikanska utvecklingsbanken och varit gästforskare på EU-kommissionen, DG ECFIN.
Ilija är verkställande direktör i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), styrelseordförande i Cryptzone Group AB (tidigare noterat på First North), ledamot i Cryptzone Worldwide Inc, och Phoniro Systems AB.
 
Sven-Olof Johansson
Född 1945.
Pol.mag. från Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm.
Sven-Olof är grundare av FastPartner och har verkat inom fastighetsbranschen sedan 1970-talet. Sven-Olof har genom sitt mångåriga arbete i börsnoterade företag även bred erfarenhet av aktiemarknadsrelaterade transaktioner och bolagsstyrning.
Sven-Olof är verkställande direktör i FastPartner AB (publ), styrelseordförande och verkställande direktör i Compactor Fastigheter AB samt styrelseledamot i NCC AB (publ), Autoropa Aktiebolag och STC Interfinans AB.
 
Seth Lieberman
Född 1961.
B.A. in Economics från Tufts University, USA.
Seth har 30 års internationell erfarenhet från fastighetsbranschen, bland annat i USA och Europa. Seth har även bred erfarenhet av affärsutveckling och finansiering från ett stort antal branscher. Tidigare anställningar inkluderar ledande positioner på UBS Investment Bank, Hypo Real Estate, Lehman Brothers International, Credit Suisse och GE Capital.
Seth är Styrelseordförande i Stendörren Fastigheter AB (publ). Styrelseledamot i Kvalitena AB (publ). Medlem av Investment Advisory Committee på Wainbridge Limited's Greater London fund och rådgivare till Wainbridge Special Situations Fund. Seth är också strategiskt- och investeringsansvarig för Milanobaserade Advanced Capital's Real Estate Fund of Funds. Vidare är Seth Special Advisor till Urban Land Institute Europe och medlem av dess globala finanskommitté. B.A. in Economics från Tufts University, USA.
 
Hans Runesten
Född 1956. 
Civilekonom från Stockholms universitet.
Hans har varit aktiv inom nuvarande och tidigare moderbolag till Effnet sedan 2001 och har varit styrelseordförande, styrelseledamot samt verkställande direktör i dessa koncerner. Hans var även medgrundare av AB Sagax 2004 och ledamot av dess styrelse 2004-2007. Hans har en bred internationell erfarenhet från finansbranschen och har också arbetat inom EU-kommissionen i Bryssel. Tidigare var Hans verksam inom EuroNordic Group och Mellon Bank, i London och i USA där han innehaft ett flertal chefsposter på olika nivåer. Dessförinnan arbetade Hans på Deutsche Bank i Tyskland.
Hans är styrelseordförande i Effnetplattformen AB (publ) och Axxonen Properties AB samt styrelseledamot i Stendörren Fastigheter AB (publ).
 
 
För ytterligare information kontakta:

Hans Runesten, styrelseordförande, Effnetplattformen AB (publ), mobil 0702-80 26 26
 
Ilija Batljan, verkställande direktör, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), mobil 0705-18 39 67
 
 
Denna information är sådan information som Effnetplattformen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 januari 2017 kl. 13:25 CET.
 
 
Om Effnetplattformen AB (publ)
 
Effnetplattformen AB (publ) handlas på Nasdaq First North (symbol EFFN). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). Effnetplattformen AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation och investeringsverksamhet. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen AB, besök www.effnetplattformen.se.