Publicerad: 2016-12-19 17:15:00 CET
Effnetplattformen Dividend AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Effnetplattformen AB (publ): Tillrättalägganden i kallelsen till extra bolagsstämma

Stockholm, 19 december 2016 -- På grund av tekniskt fel görs följande tillrättalägganden i kallelsen till den extra bolagsstämman i Effnetplattformen AB den 16 januari 2017.

Effnetplattformen AB:s extra bolagsstämma avseende förvärv av aktierna i fastighetsbolagen Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Kuststaden Holding AB och Sörmlandsporten AB äger rum måndagen den 16 januari 2017 kl 10.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.  Avstämningsdag för deltagande vid stämman är den 10 januari 2017 och handlingarna inför bolagsstämman kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida senast från och med den 2 januari 2017.

 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
 
Hans Runesten, Styrelseordförande, Effnetplattformen AB (publ), tel 070 280 26 26, hans.runesten@effnet.com
 
 
Denna information är sådan information som Effnetplattformen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 december 2016 kl. 17:15 CET.
 
 
Om Effnetplattformen AB (publ)
 
Effnetplattformen AB (publ) handlas på Nasdaq First North (symbol EFFN). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). Effnetplattformen AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation och investeringsverksamhet. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen AB, besök www.effnetplattformen.se.