Publicerad: 2016-12-16 13:40:27 CET
Effnetplattformen Dividend AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Effnetplattformen AB (publ): Effnetplattformens blivande dotterbolag SBB engagerar ABG Sundal Collier och Swedbank som Joint Bookrunners i förestående obligationsemission

Stockholm, 16 december 2016 -- Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB), blivande dotterbolag till Effnetplattformen, meddelar idag att bolaget har engagerat ABG Sundal Collier och Swedbank som Joint Bookrunners i SBB:s förestående obligationsemission. SBB avser att emittera en SEK-denominerad icke säkerställd obligation.


För ytterligare information, vänligen kontakta: 
 
Hans Runesten, Styrelseordförande, Effnetplattformen AB (publ), tel 070 280 26 26, hans.runesten@effnet.com
 
Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se
 
 
Denna information är sådan information som Effnetplattformen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 december 2016 kl. 13:40 CET.
 
 
Om Effnetplattformen AB (publ)
 
Effnetplattformen AB (publ) handlas på Nasdaq First North (symbol EFFN). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). Effnetplattformen AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation och investeringsverksamhet. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen AB, besök www.effnetplattformen.se.