Publicerad: 2016-12-15 16:00:00 CET
Effnetplattformen Dividend AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Effnetplattformen AB (publ): Effnetplattformens blivande dotterbolag Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer i Göteborg och genomför fastighetsförvärv i Säter och Karlskrona

Stockholm, 15 december 2016 -- Som meddelats tidigare har Effnetplattformen AB ingått avtal om förvärv av de tre fastighetsbolagen Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), Kuststaden Holding AB och Sörmlandsporten AB.
 
Effnetplattformens blivande dotterbolag Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB ("SBB") meddelar i dag att SBB säljer fastigheten Majorna 220:5 i Göteborg till Klövern AB (publ). SBB har också köpt en fastighetsportfölj omfattande 16 samhällsfastigheter i Säter och Karlskrona av Klövern AB (publ).
 
SBB har sålt fastigheten Majorna 220:5 i Göteborg för 150 mkr. Fastigheten som har en uthyrningsbar area på 4 410 kvm, och därutöver garage på totalt 2 970 kvm, är fullt uthyrd. Största hyresgäst är Västra Götalands Läns Landsting. Fastigheten frånträds den 15 december 2016. Överenskommet pris överstiger tidigare värdering och bokfört värde.
 
SBB köper 4 fastigheter i Säter och 12 fastigheter i Karlskrona för sammanlagt 850 mkr. Fastigheterna i Säter har en total uthyrningsbar yta på 44 000 kvm, ett hyresvärde på 37 mkr, en ekonomisk uthyrningsgrad på 93 procent, Landstinget Dalarna är största hyresgäst. Tillträde sker den 15 december 2016.
 
Fastigheterna i Karlskrona - totalt 57 000 kvm uthyrningsbar yta, 62 mkr i hyresvärde, har en ekonomisk uthyrningsgrad uppgående till 95 procent och Karlskrona Kommun som största hyresgäst. Tillträde sker den 2 maj 2017. Avtalet om köp av fastigheterna i Karlskrona innehåller ett finansieringsförbehåll och avses finansieras genom en kombination av banklån och eget kapital.
 
 
SBB:s pressmeddelande lyder:
 
SBB säljer i Göteborg för 150 mkr och köper i Säter och Karlskrona för 850 mkr
 
SBB säljer fastigheten Majorna 220:5 i Göteborg för 150 mkr till Klövern AB (publ). Överenskommet pris överstiger tidigare värdering och bokfört värde. SBB har också köpt en fastighetsportfölj omfattande 16 samhällsfastigheter i Säter och Karlskrona för 850 mkr av Klövern AB (publ). 
 
SBB har sålt fastigheten Majorna 220:5 i Göteborg för 150 mkr. Fastigheten har en uthyrningsbar area på 4 410 kvm, och därutöver garage på totalt 2 970 kvm, är fullt uthyrd. Största hyresgäst är Västra Götalands Läns Landsting. Fastigheten frånträds den 15 december 2016. Överenskommet pris överstiger tidigare värdering och bokfört värde.
 
SBB köper 4 fastigheter i Säter och 12 fastigheter i Karlskrona för sammanlagt 850 mkr. Fastigheterna i Säter har en total uthyrningsbar yta på 44 tkvm, ett hyresvärde på 37 mkr, har en ekonomisk uthyrningsgrad på 93 procent, Landstinget Dalarna är största hyresgäst. Tillträde sker den 15 december 2016. 
 
Fastigheterna i Karlskrona - totalt 57 tkvm uthyrningsbar yta, 62 mkr i hyresvärde, en ekonomisk uthyrningsgrad uppgående till 95 procent och Karlskrona Kommun som största hyresgäst. Tillträde sker den 2 maj 2017. Avtalet om köp av fastigheterna i Karlskrona innehåller ett finansieringsförbehåll och avses finansieras genom en kombination av banklån och eget kapital
 
"Vi glädjer oss åt en lyckad försäljning i Göteborg samtidigt som SBB genom förvärv etablerar sig i en ny regionstad vilket stärker vår ambition att vara ett fastighetsbolag i hela Sverige. Den förvärvade fastighetsportföljen innebär att vi går in i Karlskrona där vi också hoppas kunna fortsätta att utvecklas", säger Ilija Batljan, VD SBB Norden.

 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
 
Hans Runesten, Styrelseordförande, Effnetplattformen AB (publ), tel 070 280 26 26, hans.runesten@effnet.com
 
Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se
 
 
Denna information är sådan information som Effnetplattformen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 december 2016 kl. 16:00 CET.
 
 
Om Effnetplattformen AB (publ)
 
Effnetplattformen AB (publ) handlas på Nasdaq First North (symbol EFFN). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). Effnetplattformen AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation och investeringsverksamhet. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen AB, besök www.effnetplattformen.se.