Publicerad: 2016-12-15 14:30:00 CET
Effnetplattformen Dividend AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Effnetplattformen AB (publ): Effnetplattformens blivande dotterbolag Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB genomför fastighetsförvärv i Borlänge

Stockholm, 15 december 2016 -- Som meddelats tidigare har Effnetplattformen AB ingått avtal om förvärv av de tre fastighetsbolagen Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), Kuststaden Holding AB och Sörmlandsporten AB.
 
Effnetplattformens härigenom blivande dotterbolag Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB ("SBB") meddelar i dag att SBB ingått avtal med Borlänge kommun om att köpa en fastighetsportfölj för 750 miljoner SEK. Portföljen har en total uthyrbar area om 50 016 kvadratmeter varav 18 853 kvadratmeter (38 procent) utgörs av bostäder och 31 163 kvadratmeter (62 procent) utgörs av samhällsfastigheter.
 
De totala hyresintäkterna 2016 bedöms uppgå till cirka 60 miljoner kronor varav cirka 40 procent utgörs av bostadshyror och cirka 60 procent utgörs av lokalhyror.
 
Förvärvet anses passa väl in i bolagets verksamhet och strategi. Beståndet består av 9 samhälls- och bostadsfastigheter i centrala Borlänge. Köparen övertar alla befintliga avtal med hyresgästerna. För stadshuset skrivs ett särskilt hyresavtal som ger kommunen tillgång till stadshuset i 15 år, med option på förlängning.
 
Förvärvet finansieras av eget kapital samt lån.
 
 
SBB:s pressmeddelande lyder: 
 
SBB utökar beståndet i Borlänge. Köper av kommunen.
 
SBB har ingått ett avtal med Borlänge kommun om att köpa en fastighetsportfölj omfattande 9 bostads- och samhällsfastigheter i Borlänge för 750 miljoner kronor. 
 
Portföljen har en total uthyrbar area om 50 016 kvadratmeter varav 18 853 kvadratmeter (38 procent) utgörs av bostäder och 31 163 kvadratmeter (62 procent) utgörs av samhällsfastigheter. De totala hyresintäkterna 2016 bedöms uppgå till cirka 60 miljoner kronor varav cirka 40 procent utgörs av bostadshyror och cirka 60 procent utgörs av lokalhyror. SBB övertar alla befintliga avtal med hyresgästerna. För stadshuset skrivs ett nytt särskilt hyresavtal som ger kommunen tillgång till stadshuset i 15 år, med option på förlängning.
 
Samhällsbyggnadsbolaget tillträder fastigheterna den 8 februari 2017. 
 
Förvärvet finansieras med eget kapital och lån.
 
"Vi är glada över att fortsätta att expandera i Borlänge. Den förvärvade fastighetsportföljen innebär att vi stärker vår närvaro i kommunen med såväl bostäder som fler samhällsfastigheter. Sedan tidigare äger SBB en utbildningsfastighet i Borlänge", säger Ilija Batljan, VD SBB Norden.
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
 
Hans Runesten, Styrelseordförande, Effnetplattformen AB (publ), tel 070 280 26 26, hans.runesten@effnet.com
 
Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

 
 
Denna information är sådan information som Effnetplattformen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 december 2016 kl. 14:30 CET.
 
 
Om Effnetplattformen AB (publ)
 
Effnetplattformen AB (publ) handlas på Nasdaq First North (symbol EFFN). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). Effnetplattformen AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation och investeringsverksamhet. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen AB, besök www.effnetplattformen.se.