Publicerad: 2016-12-06 14:45:00 CET
Effnetplattformen Dividend AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Effnetplattformen AB (publ): Effnetplattformens blivande dotterbolag Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB genomför fastighetsförvärv

Stockholm, 6 december 2016 -- Som meddelats tidigare i dag har Effnetplattformen AB ingått avtal om förvärv av de tre fastighetsbolagen Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), Kuststaden Holding AB och Sörmlandsporten AB.

Effnetplattformens härigenom blivande dotterbolag Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB ("SBB") meddelar i dag att SBB ingått avtal med Hemsö Fastighets AB ("Hemsö") om att köpa en fastighetsportfölj för cirka 1,5 miljarder SEK.
 
Förvärvet anses passa väl in i bolagets verksamhet och strategi. Beståndet består av 35 samhällsfastigheter fördelat på vård, äldreboende, skola och rättsväsende med en total uthyrbar area om ca 175 000 kvm och en total hyresintäkt om ca 150 MSEK. Den genomsnittliga återstående hyresperioden är 4 år. De största hyresgästerna utgörs av Västra Götalands Läns Landsting och Lunds Universitet. Tillträde äger rum 10 april 2017.
 
Förvärvet påverkar inte den köpeskilling som Effnetplattformen erlägger för SBB, Kuststaden Holding AB och Sörmlandsfastigheter AB och inte heller fördelningen av köpeskillingen mellan säljarna av de tre fastighetsbolagen. 


SBB:s pressmeddelande lyder:
 
SBB köper 35 samhällsfastigheter av Hemsö
 
SBB har ingått ett avtal med Hemsö Fastighets AB ("Hemsö") om att köpa en fastighetsportfölj omfattande 35 samhällsfastigheter i södra och mellersta Sverige för cirka 1,5 miljarder kronor.
 
Fastighetsportföljen omfattar äldreboenden, utbildningsfastigheter, vård och rättsväsende. Den totala uthyrbara arean är ca 175 000 kvm och är till största delen offentliga hyresgäster som staten, landsting, kommuner och universitet. De största hyresgästerna utgörs av Västra Götalands Läns Landsting och Lunds Universitet. Den genomsnittliga återstående hyrestiden uppgår till cirka 4 år.
 
Samhällsbyggnadsbolaget tillträder lokalerna den 10 april 2017.
 
Förvärvet planeras att finansieras med eget kapital och lån.
 
"SBB stärker närvaron i södra och mellersta Sverige. Den förvärvade fastighetsportföljen innebär att vi går in i orter där vi också hoppas kunna fortsätta att utvecklas", säger Ilija Batljan, VD SBB Norden.

 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
 
Hans Runesten, Styrelseordförande, Effnetplattformen AB (publ), tel 070 280 26 26, hans.runesten@effnet.com
 
Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se
 
 
Denna information är sådan information som Effnetplattformen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 december 2016 kl. 14:45 CET.
 
 
Om Effnetplattformen AB (publ)
 
Effnetplattformen AB (publ) handlas på Nasdaq First North (symbol EFFN). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). Effnetplattformen AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation och investeringsverksamhet. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen AB, besök www.effnetplattformen.se.