Publicerad: 2016-11-23 08:00:00 CET
Effnetplattformen Dividend AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Effnetplattformen AB (publ): Avstämningsdag för utdelning av aktier

Stockholm, 23 november 2016 -- Vid den extra bolagsstämman den 14 november 2016 beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om avstämningsdag för utdelningen av aktier i de tre bolagen Effnetplattformen Ventures 1 AB, Effnetplattformen Ventures 2 AB och Effnetplattformen Ventures 3 AB.
 
Varje aktie i Effnetplattformen AB berättigar till utdelning av en aktie i vart och ett av de tre bolagen.
 
Styrelsen har beslutat att avstämningsdagen för rätt till utdelning ska vara den 30 november 2016.
 
Detta innebär följande tidsplan för utdelningen.
 
28 november 2016   Sista dag för handel i aktien inklusive utdelning
29 november 2016   Första dag för handel i aktien exklusive utdelning
30 november 2016   Avstämningsdag


För ytterligare information vänligen kontakta:
Hans Runesten, styrelseordförande i Effnetplattformen AB (publ), hans.runesten@effnet.com, mobil 0702-80 26 26
 
 
Denna information är sådan information som Effnetplattformen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2016 kl. 08:00 CET.
 
 
Om Effnetplattformen AB (publ)
 
Effnetplattformen AB (publ) handlas på Nasdaq First North (symbol EFFN). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). Effnetplattformen AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation och investeringsverksamhet. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen AB, besök www.effnetplattformen.se.