Publicerad: 2016-10-27 08:30:00 CET
Effnetplattformen Dividend AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Effnetplattformen AB (publ): Delårsrapport Januari - september 2016

Luleå, 27 oktober 2016 -- Effnetplattformen AB (publ)
 
DELÅRSRAPPORT

Januari - september 2016
 • Koncernen förvärvade under slutet av perioden drygt 16 procent av aktierna i fastighetsbolaget Axxonen Properties AB för 10 miljoner kronor. Axxonen Properties är aktivt inom utveckling av bostäder i Stockholmsområdet och planerar en notering på Nasdaq First North under 2017.
   
 • Koncernens omsättning januari - september uppgick till MSEK 8,5 (9,3) eller SEK 1,18 (1,37) per aktie.
   
 • Rörelseresultatet januari - september uppgick till MSEK 4,5 (5,9). Nettoresultatet uppgick till MSEK 3,6 (4,9) eller SEK 0,50 (0,72) per aktie.
   
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för januari - september till MSEK 5,3 (3,4) eller SEK 0,73 (0,50) per aktie.
   
 • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till MSEK 28,6 (35,7) vilket motsvarar SEK 3,95 (4,94) per aktie.
   
 • Eget kapital uppgick vid periodens utgång till MSEK 38,6 (34,8) eller SEK 5,34 (4,82) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 93 (94) procent.
 
HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
 • Bolaget har kallat till extra bolagsstämma den 14 november för att besluta om utdelning av tre nybildade dotterbolag som avses att användas vid framtida noteringar.

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Aniruddha Kulkarni, Verkställande direktör, aniruddha.kulkarni@effnet.com, +46 (0)920 60918
Sten Sundén, Finanschef, sten.sunden@effnet.com
eller besök bolagets hemsida: www.effnetplattformen.se 

 
Denna information är sådan information som Effnetplattformen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2016 kl. 08:30 CET.
 
 
Om Effnetplattformen AB (publ)
 
Effnetplattformen AB (publ) handlas på First North, Nasdaq Stockholm (symbol EFFN). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). Effnetplattformen AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation och investeringsverksamhet. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen AB, besök www.effnetplattformen.se.
 

Effnet AB

Effnet AB utvecklar och säljer programvarufamiljen Effnet Header Compression som ökar effektiviteten, hastigheten och tillförlitligheten i IP-trafik i mobila, fasta och satellitbaserade nätverk. För mer information om Effnet AB och om dess produkter för IP Header Compression (IPHC), Robust Header Compression (ROHC), Backhaul Header Compression (BHC) och Internet of Things (IoT) besök www.effnet.com.

Delårsrapport Januari – september 2016