Publicerad: 2016-09-08 11:20:00 CET
Effnetplattformen Dividend AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Effnetplattformen AB (publ): Effnetplattformen förvärvar en större aktiepost i Axxonen Properties AB

Stockholm, 8 september 2016 -- Effnetplattformen AB (publ) investerar 10 MSEK och förvärvar därmed drygt 16 procent av aktierna i Axxonen Properties AB, www.axxonenproperties.se, ett fastighetsbolag aktivt inom utveckling av bostäder i Stockholmsområdet. Bolaget befinner sig i en expansionsfas och planerar en notering på First North, Nasdaq Stockholm under 2017.
 
Huvudägaren och verkställande direktören i Axxonen Properties AB, Markus Klasson, avser att vid en extra bolagsstämma föreslå ordföranden i Effnetplattformen AB, Hans Runesten, till ny ordförande i bolaget.
 
"Axxonen verkar i ett mycket intressant segment inom fastighetsbranschen och i en geografisk marknad som växer snabbt. Bolaget har mycket goda förutsättningar för en god och lönsam tillväxt. Jag ser fram emot att vara med och utveckla detta spännande bolag" säger Hans Runesten, styrelseordförande i Effnetplattformen AB.
 
"Vi är mycket glada att få in Effnetplattformen som en stor ägare i Axxonen Properties. Jag tror att Effnetplattformen och Hans kommer att vara till stor nytta för bolagets utveckling" säger Markus Klasson, verkställande direktör och huvudägare i Axxonen Properties AB.
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta
Hans Runesten, styrelseordförande i Effnetplattformen AB, 070 280 26 26 eller
Markus Klasson, verkställande direktör och huvudägare i Axxonen Properties AB, 070 539 10 18
 
 
Denna information är sådan information som Effnetplattformen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 september 2016 kl. 11:20 CET.
 
 
Om Effnetplattformen AB (publ)
 
Effnetplattformen AB (publ) handlas på First North, Nasdaq Stockholm (symbol EFFN). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). Effnetplattformen AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation och investeringsverksamhet. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen AB, besök www.effnetplattformen.se.
 
Om Axxonen Properties AB
 
Axxonen Properties AB utvecklar och producerar bostäder med fokus på Stockholms centrala lägen och produkter i premium segmentet. Bolaget är aktivt inom vindsproduktion, påbyggnader av befintliga fastigheter, nyproduktion samt ombyggnad och konvertering till bostadsrätter. Bolaget har 15 anställda och en projektportfölj med ett totalt försäljningsvärde överstigande 400 MSEK. För mer information om Axxonen Properties AB, besök www.axxonenproperties.com