Publicerad: 2016-08-25 08:00:00 CET
Effnetplattformen Dividend AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Effnetplattformen AB (publ): Delårsrapport Januari - juni 2016

Luleå, 2016-08-25 -- Effnetplattformen AB (publ)
 
DELÅRSRAPPORT
 
Januari - juni 2016
 
 • Koncernen förvärvade under slutet av perioden 10 % av aktierna i Animated Games Sweden AB, som planerar en notering på First North, Nasdaq Stockholm under fjärde kvartalet 2016.
   
 • Koncernens omsättning för det första halvåret uppgick till MSEK 7,0 (7,2) eller SEK 0,98 (1,10) per aktie.
   
 • Rörelseresultatet för det första halvåret var MSEK 4,4 (4,7). Nettoresultatet uppgick till MSEK 3,5 (3,9) eller SEK 0,48 (0,60) per aktie.
   
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det första halvåret till MSEK 3,1 (0,0) eller SEK 0,43 (-0,01) per aktie.
   
 • Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till MSEK 36,4 (32,3) vilket motsvarar SEK 5,03 (4,47) per aktie.
   
 • Eget kapital uppgick vid periodens utgång till MSEK 38,5 (33,9) eller SEK 5,33 (4,68) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 92 (93) procent.
  
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Aniruddha Kulkarni, Verkställande direktör, aniruddha.kulkarni@effnet.com, +46 (0)920 60918
Sten Sundén, Finanschef, sten.sunden@effnet.com
eller besök bolagets hemsida: www.effnetplattformen.se 

Denna information är sådan information som Effnetplattformen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2016 kl. 08:00 CET.

 
 
Om Effnetplattformen AB (publ)
 
Effnetplattformen AB (publ) handlas på First North, Nasdaq Stockholm (symbol EFFN). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). Effnetplattformen AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB.  För mer information om Effnetplattformen AB, besök www.effnetplattformen.se.
 
Effnet AB
 
Effnet AB utvecklar och säljer programvarufamiljen Effnet Header Compression som ökar effektiviteten, hastigheten och tillförlitligheten i IP-trafik i mobila, fasta och satellitbaserade nätverk. För mer information om Effnet AB och om dess produkter för IP Header Compression (IPHC), Robust Header Compression (ROHC), Backhaul Header Compression (BHC) och Internet of Things (IoT) besök www.effnet.com.

Delårsrapport Januari – juni 2016