Publicerad: 2016-06-16 08:35:50 CET
Effnetplattformen Dividend AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Effnetplattformen AB (publ): Effnetplattformen förvärvar 10 % av Animated Games Sweden AB

Stockholm, 16 juni 2016 -- Effnetplattformen AB (publ) förvärvar 10 % av aktierna i Animated Games Sweden AB i samband med en finansieringsrunda i bolaget som planerar en notering på First North, Nasdaq Stockholm. Noteringen av bolaget är planerad till fjärde kvartalet 2016 och kommer att kombineras med ytterligare en kapitalanskaffning.
 
"Detta är ett intressant bolag i en spännande bransch och vi ser fram emot en snabb tillväxt i bolaget." säger Hans Runesten, styrelseordförande i Effnetplattformen AB.
 
"Vi är mycket glada att få in Effnetplattformen som en av huvudägarna och tror att det kommer att vara till stor nytta för bolagets utveckling." säger Rune Löderup, tillträdande styrelseordförande i Animated Games Sweden AB.
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hans Runesten, styrelseordförande i Effnetplattformen AB, 0702 80 26 26 eller
Rune Löderup, tillträdande styrelseordförande i Animated Games Sweden AB, 0708 329 651.
 
 
 
Om Effnetplattformen AB (publ)
 
Effnetplattformen AB (publ) handlas på First North, Nasdaq Stockholm (symbol EFFN). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). Effnetplattformen AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB.  För mer information om Effnetplattformen AB, besök www.effnetplattformen.se.
 
Om Animated Games Sweden AB
 
Animated Games Sweden AB äger, förvaltar och investerar i bolag som är verksamma inom internetbaserat spel.