Publicerad: 2016-05-24 10:33:18 CET
Effnetplattformen Dividend AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Effnetplattformen AB (publ): Korrigering av omkastade siffror i textbeskrivningen av eget kapital i delårsrapport jan-mar 2016

Luleå, 2016-05-24 -- Effnetplattformen AB (publ)
 
Den 20 maj 2016 offentliggjorde Effnetplattformen AB (publ) delårsrapport för perioden jan-mar 2016. 
 
Det har upptäckts att siffrorna i textbeskrivningen av eget kapital på sidan 2, första meningen i sista punkten, och på sida 4 första meningen under rubriken "Eget kapital och soliditet", har blivit omkastade. 
 
Alla siffror i balansräkningen på sida 6 är korrekta.
 
Text på sida 2, första meningen i sista punkten och på sida 4, första meningen under "Eget kapital och soliditet": "Eget kapital uppgick vid periodens utgång till MSEK 32,1 (37,8) eller SEK 5,23 (4,44) per aktie."
 
Korrigerad text på sida 2, första meningen i sista punkten och på sida 4, första meningen under "Eget kapital och soliditet": "Eget kapital uppgick vid periodens utgång till MSEK 37,8 (32,1) eller SEK 5,23 (4,44) per aktie." 
 
En uppdaterad delårsrapport jan-mar 2016 är bifogad samt finns tillgänglig på hemsidan www.effnetplattformen.se.
 
 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Aniruddha Kulkarni, Verkställande direktör, aniruddha.kulkarni@effnet.com, +46 (0)920 60918
Sten Sundén, Finanschef, sten.sunden@effnet.com
eller besök bolagets hemsida: www.effnetplattformen.se 
 
 
Om Effnetplattformen AB (publ)
 
Effnetplattformen AB (publ) handlas på First North, Nasdaq Stockholm (symbol EFFN). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). Effnetplattformen AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB.  För mer information om Effnetplattformen AB, besök www.effnetplattformen.se.
 
Effnet AB
 
Effnet AB utvecklar och säljer programvarufamiljen Effnet Header Compression som ökar effektiviteten, hastigheten och tillförlitligheten i IP-trafik i mobila, fasta och satellitbaserade nätverk. För mer information om Effnet AB och om dess produkter för IP Header Compression (IPHC), Robust Header Compression (ROHC), Backhaul Header Compression (BHC) och Internet of Things (IoT) besök www.effnet.com.

Delårsrapport Januari – mars 2016