Publicerad: 2016-05-20 08:15:00 CET
Effnetplattformen Dividend AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Effnetplattformen AB (publ): Delårsrapport Januari - mars 2016

Luleå, 2016-05-20 -- Effnetplattformen AB (publ)
 
DELÅRSRAPPORT
 
Januari - mars 2016
 • Koncernens omsättning för det första kvartalet uppgick till MSEK 4,8 (3,6) eller SEK 0,66 (0,62) per aktie.
   
 • Kvartalets rörelseresultat uppgick till MSEK 3,5 (2,4) vilket motsvarar 60% av rörelseresultatet för helåret 2015 och en rörelsemarginal på 73%. Nettoresultatet för det första kvartalet var MSEK 2,8 (2,1) eller SEK 0,38 (0,36) per aktie och nettomarginalen uppgick till 58%. 
   
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det första kvartalet till MSEK 3,3 (1,3) eller SEK 0,46 (0,22) per aktie vilket motsvarar lika mycket som för helåret 2015.
   
 • Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till MSEK 39,1 (33,6) vilket motsvarar SEK 5,41 (4,65) per aktie. Ökningen återspeglar det goda resultatet och starka kassaflödet den senaste tolvmånadersperioden. 
   
 • Eget kapital uppgick vid periodens utgång till MSEK 32,1 (37,8) eller SEK 5,23 (4,44) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 92 (92) procent. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Aniruddha Kulkarni, Verkställande direktör, aniruddha.kulkarni@effnet.com, +46 (0)920 60918
Sten Sundén, Finanschef, sten.sunden@effnet.com
eller besök bolagets hemsida: www.effnetplattformen.se 
 
 
Om Effnetplattformen AB (publ)
 
Effnetplattformen AB (publ) handlas på First North, Nasdaq Stockholm (symbol EFFN). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). Effnetplattformen AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB.  För mer information om Effnetplattformen AB, besök www.effnetplattformen.se.
 
Effnet AB
 
Effnet AB utvecklar och säljer programvarufamiljen Effnet Header Compression som ökar effektiviteten, hastigheten och tillförlitligheten i IP-trafik i mobila, fasta och satellitbaserade nätverk. För mer information om Effnet AB och om dess produkter för IP Header Compression (IPHC), Robust Header Compression (ROHC), Backhaul Header Compression (BHC) och Internet of Things (IoT) besök www.effnet.com.

Delårsrapport Januari – mars 2016