Publicerad: 2016-02-05 08:51:22 CET
Effnetplattformen Dividend AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Effnetplattformen AB (publ): BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari - december 2015

Luleå, 2016-02-05 -- Effnetplattformen AB (publ)
 
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
 
Januari - december 2015
 
  • Jämförelsesiffror i denna rapport avser delvis Header Compression Sweden Holding AB som tidigare var moderbolag till Effnet AB och som bedrev identisk verksamhet med Effnetplattformen till och med 2014-09-30.

  • Koncernens omsättning för helåret uppgick till MSEK 11,0 (7,61) eller SEK 1,60 (1,481) per aktie, vilket är den högsta redovisade omsättningen sedan 2005.

  • Rörelseresultatet för helåret var MSEK 5,9 (2,91) en ökning med 104 procent. Nettoresultatet uppgick till MSEK 4,9 (2,31) eller SEK 0,71 (0,441) per aktie. Både rörelse- och nettoresultatet för helåret var de bästa sedan 2005 och översteg kraftigt motsvarande siffror för helåret 2014.

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för helåret uppgick till MSEK 3,3 (2,51) eller SEK 0,48 (0,491) per aktie.

  • Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till MSEK 35,8 (10,4) vilket motsvarar SEK 4,95 (2,02) per aktie.

  • Eget kapital uppgick vid periodens utgång till MSEK 35,0 (8,1) eller SEK 4,84 (1,56) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 93 (76) procent.
     
  • Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas.
HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
  • Effnet levererade sin Header Compression-teknik till Trio Datacom, ett bolag inom den franska Schneider Electric-koncernen. Effnets produkt kommer att användas för industriell kommunikation.
Fotnot 1: Sammanläggning av HCSH-koncernen perioden 2014-01-01-2014-09-30 och Effnet-koncernen perioden 2014-10-01-2014-12-31.
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Aniruddha Kulkarni, Verkställande direktör, aniruddha.kulkarni@effnet.com, +46 (0)920 60918
Sten Sundén, Finanschef, sten.sunden@effnet.com
eller besök bolagets hemsida: www.effnetplattformen.se 
 
 
Om Effnetplattformen AB (publ)
 
Effnetplattformen AB (publ) handlas på First North, Nasdaq Stockholm (symbol EFFN). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). Effnetplattformen AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB.  För mer information om Effnetplattformen AB, besök www.effnetplattformen.se.
 
Effnet AB
 
Effnet AB utvecklar och säljer programvarufamiljen Effnet Header Compression som ökar effektiviteten, hastigheten och tillförlitligheten i IP-trafik i mobila, fasta och satellitbaserade nätverk. För mer information om Effnet AB och om dess produkter för IP Header Compression (IPHC), Robust Header Compression (ROHC), Backhaul Header Compression (BHC) och Internet of Things (IoT) besök www.effnet.com.

Bokslutskommunike Effnetplattformen AB 2015