Vid bolagsstämma den 2021-05-21 i Effnetplattformen AB (publ) beslutades som tidigare annonserats att Effnetplattformen AB (publ) byter namn till Tessin Nordic Holding AB (publ) och driver Tessins verksamhet vidare med Tessin som dotterbolag samt att Effnetplattformens nuvarande verksamhet drivs vidare genom Effnetplattformen Holding AB som delas ut till aktieägarna i Effnetplattformen och som planerar att noteras på Nasdaq First North Growth Market den 2021-05-28.

 

Till de som var aktieägare i Tessin innan det omvända förvärvet av Effnetplattformen AB:

2021-05-24: Information om Erbjudande till aktieägarna i Tessin Nordic AB (publ)


Bolagsbeskrivningar:


Effnetplattformen Holding AB


Tessin Nordic Holding AB


Relevant information:

2021-03-16: Beskrivning av transaktionen

2021-04-20: Uppdatering avseende årsstämma och transaktionen med Tessin Nordic

2021-04-20: Kallelse till årsstämma i Effnetplattformen AB (publ)

Förslag till beslut på årsstämma:

Punkt 11, Beslut om ändring av bolagsordningen

Punkt 11 Bilaga A: Ny Bolagsordning

Punkt 12, Förslag till sakutdelning av samtliga aktier i Effnetplattformen Holding AB

Punkt 13, Beslut om riktad nyemission av aktier till Effnetplattformen Holding AB

Punkt 14, Beslut om Apportemission 1

Punkt 15, Beslut om Apportemission 2

Punkt 21, Beslut om emissionsbemyndigande

2021-05-21: Kommuniké från Effnetplattformen AB:s årsstämma 2021

2021-05-21: Stämmoprotokoll, Effnetplattformen AB:s årsstämma 2021 (pdf)

2021-05-21: Bilagor till stämmoprotokoll (pdf)

 

Länkar till de nya bolagen: