Effnet AB  

Welcome to Effnetplattformen

Effnetplattformen consists of the parent company Effnetplattformen AB and its wholly owned subsidiary Effnet AB. The parent company's strategy is to own and develop technology companies and to use its structure, capital and know-how to assist other companies in going from private to public companies.

 

Effnet AB develops and sells the Effnet Header Compression product family, which consists of software applications that increase the efficiency, speed, and reliability of Internet Protocol (IP) traffic in fixed, mobile, and satellite networks. Its customers include chipset companies and manufacturers of satellite and telecommunications equipment.

Handlingar till extra bolagsstämma 2017-01-16


Informationsmaterial

Stämmohandlingar
Fullmaktsformulär

Kallelse
Tillrättalägganden i kallelse
Pressrelease 2016-12-06 om affären


2017-01-16: Kommunike från extra bolagsstämma i Effnetplattformen

2017-01-13: Förslag till ny styrelse

2017-01-02: Effnetplattformen offentliggör informationsmaterial och förslag till avstämningsdag

2016-12-24: Stämmokommunike och uppdatering

2016-12-20: Effnetplattformens blivande dotterbolag SBB har framgångsrikt stängt sin obligationsemission om 600 miljoner kronor

2016-12-19: Tillrättalägganden i kallelsen till extra bolagsstämma

2016-12-16: Effnetplattformens blivande dotterbolag SBB engagerar ABG Sundal Collier och Swedbank som Joint Bookrunners i förestående obligationsemission

2016-12-16: Kallelse till extra bolagsstämma

2016-12-15: Effnetplattformens blivande dotterbolag Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB genomför fastighetsförvärv i Säter och Karlskrona

2016-12-15: Effnetplattformens blivande dotterbolag Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB genomför fastighetsförvärv i Borlänge

2016-12-08: Kallelse till extra bolagsstämma

2016-12-06: Effnetplattformens blivande dotterbolag Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB genomför fastighetsförvärv

2016-12-06: Effnetplattformen bidrar till skapandet av ett nytt starkt fastighetsbolag

2016-12-01: Effnet AB launches Effnet Header & Payload Compression portfolio for Industrial Communications

2016-11-23: Avstämningsdag för utdelning av aktier

2016-11-14: Extra bolagsstämma beslutade om utdelning av aktier

2016-10-28: Effnetplattformen förbereder för notering av Animated Games

2016-10-27: Delårsrapport Januari - september 2016

2016-10-25: Kallelse till extra bolagsstämma

2016-10-21: Styrelsen föreslår utdelning av tre nybildade dotterbolag som avses att användas vid framtida noteringar

2016-09-08: Effnetplattformen förvärvar en större aktiepost i Axxonen Properties AB

2016-08-25: Delårsrapport Januari - juni 2016

2016-07-01: Trio Datacom places additional orders with Effnet

2016-06-16: Effnetplattformen förvärvar 10 % av Animated Games Sweden AB

2016-05-24: Korrigering av omkastade siffror i textbeskrivningen av eget kapital i delårsrapport jan-mar 2016

2016-05-20: Årsstämma i Effnetplattformen AB

2016-05-20: Delårsrapport Januari - mars 2016

2016-04-20: Kallelse till årsstämma den 20 maj 2016

Not:Ändrad adress mot vad som angetts i årsredovisningen.

2016-03-17: Effnet licenses its header compression technology to Inmarsat

2016-02-05: Bokslutskommuniké Januari - december 2015

2016-01-11: Effnet licenses its header compression technology to Trio Datacom, a Schneider Electric companyBozzanova Reklambyrå