Publicerad: 2019-08-23 08:55:41 CEST
Effnetplattformen AB
Pressmeddelande

Effnetplattformen AB (publ): Delårsrapport Januari - juni 2019

Luleå, 23 augusti 2019 -- Effnetplattformen AB (publ)

DELÅRSRAPPORT

Januari – juni 2019

  • Koncernens omsättning för det första halvåret uppgick till KSEK 4 547 (4 712) eller SEK 0,50 (0,52) per aktie.

  • Rörelseresultatet för det första halvåret uppgick till KSEK -1 225 (474). Nettoresultatet var för samma period KSEK -953 (-9 839) eller SEK -0,11 (-1,09) per aktie och nettomarginalen uppgick till -21 % (-209 %).

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det första halvåret till KSEK -2 407 (-797) eller SEK -0,27 (-0,09) per aktie.

  • Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till KSEK 22 183 (26 410) vilket motsvarar SEK 2,45 (2,92) per aktie.

  • Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till KSEK 23 121 (25 887) eller SEK 2,56 (2,86) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 88 (88) procent.


 

För ytterligare information kontakta:

Aniruddha Kulkarni, Verkställande direktör, aniruddha.kulkarni@effnet.com, +46 (0)920 60918
Sten Sundén, Finanschef, sten.sunden@effnet.com
eller besök bolagets hemsida: www.effnetplattformen.se

 

Denna information är sådan information som Effnetplattformen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 augusti kl 08:30 CET.

 

Om Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ), org.nr 559085-5721, handlas på Nasdaq First North (symbol EFFP). Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, +46 (0)8-68421100, info@eminova.se, www.eminova.se. Effnetplattformen AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen AB, besök www.effnetplattformen.se.

Om Effnet AB

Effnet AB utvecklar egna mjukvarulösningar för effektivisering av nätverk och licensierar dem till bolag över hela världen. Effnets 4G/5G-protokollstack licensieras till chipset- och produktbolag för användning i mobila enheter inklusive mobila IoT-terminaler, mobiltelefoner, modem och accesspunkter för mobilt bredband, basstationer (från small cells till C-RAN), testsystem m.m. Effnet är världsledande inom området IP Header Compression och dess produkter inom det området licensieras till chipset- och produkttillverkare för användning i fasta, mobila och satellit-nätverk. För mer information om Effnet AB och om dess produkter och tjänster för 4G/5G-protokollstack och IP header compression besök www.effnet.com.


Bilaga

Effnetplattformen 2019 Q2