Publicerad: 2018-06-28 15:15:00 CEST
Effnetplattformen AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Byte av Certified Adviser till Eminova Fondkommision AB

Stockholm 2018-06-28 -- Effnetplattformen AB (publ) har ingått avtal med Eminova Fondkommission AB avseende tjänsten som Certified Adviser. Eminova Fondkommission AB tillträder som Certified Adviser den 1 juli 2018. Fram till dess kommer Remium att fortsatt agera Certified Adviser åt bolaget.
 
 
För ytterligare information kontakta:
 
Hans Runesten, Styrelseordförande, Effnetplattformen AB (publ), Tel: 070 280 26 26, hans.runesten@effnet.com 
 
Denna information är sådan information som Effnetplattformen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni kl. 15:15 CET.
 
Om Effnetplattformen AB (publ)
 
Effnetplattformen AB (publ), org.nr 559085-5721, handlas på Nasdaq First North (symbol EFFP). Certified Adviser är Remium Nordic Holding AB (www.remium.com). Effnetplattformen AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen AB, besök www.effnetplattformen.se.