Publicerad: 2018-06-25 10:00:00 CEST
Effnetplattformen AB
Pressmeddelande

Effnetplattformens intressebolag Earners Alliance genomför nyemission

Stockholm, 25 juni 2018 -- För att möjliggöra en internationell expansion genomför Earners Alliance Holding AB (publ), f.d. CasinoWilds Holding AB (publ), ("Earners Alliance") för närvarande en nyemission med företräde för sina befintliga aktieägare om cirka 10 MSEK före emissionskostnader. Teckningstiden pågår till och med den 6 juli 2018.
 
Under 2019 planerar bolaget för en notering på Nasdaq First North, Nordic Growth Market eller Spotlight Stock Market. Emissionslikviden avses huvudsakligen att användas för försäljning och marknadsföring.
 
Företrädesemissionen genomförs genom utgivande av teckningsrätter. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt per befintlig aktie och erbjuds att för fem (5) teckningsrätter teckna två (2) nyemitterade aktier för 4,50 SEK per aktie. Anmälan av intresse om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt i företrädesemissionen sker genom att ifyllnad av särskild anmälningssedel.
 
Effnetplattformen kommer att delta i nyemissionen.
 
Mer information om Earners Alliance och den pågående emissionen finns på http://www.earnersallianceholding.com/.
 
 
Om Effnetplattformen AB (publ)
 
Effnetplattformen AB (publ), org.nr 559085-5721, handlas på Nasdaq First North (symbol EFFP). Certified Adviser är Remium Nordic Holding AB (www.remium.com). Effnetplattformen AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen AB, besök www.effnetplattformen.se.