Publicerad: 2018-02-06 13:10:00 CET
Effnetplattformen AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Nedskrivningar i koncernens värdepappersinnehav påverkar bolagets resultat för fjärde kvartalet 2017 negativt

Luleå, 6 februari 2018 -- Effnetplattformens resultat för det fjärde kvartalet 2017 kommer att påverkas negativt av nedskrivningar om totalt MSEK 7,8, vilket kommer att belasta finansnettot.

Nedskrivningsbehov i koncernens värdepappersinnehav har identifierats i samband med Effnetplattformens bokslutsarbete. Huvuddelen av nedskrivningarna avser innehaven i Axxonen Holding AB (publ) och CasinoWilds Holding AB (publ).

Den kraftigt negativa utvecklingen för noterade bostadsutvecklare i kombination med ett mycket utmanande affärsläge gör att styrelsen har identifierat ett nedskrivningsbehov i Axxonen Holding AB (publ). Av försiktighetsskäl görs även en nedskrivning i CasinoWilds Holding AB (publ), mot bakgrund av den försenade noteringen och den omstrukturering som bolaget har genomfört.

Övrig information relaterad till det fjärde kvartalet 2017 kommer att presenteras i Effnetplattformens bokslutskommuniké för 2017 den 9 februari 2018.

För ytterligare information kontakta:

Hans Runesten, styrelseordförande i Effnetplattformen AB (publ), hans.runesten@effnet.com, mobil 0702-80 26 26

Denna information är sådan information som Effnetplattformen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari kl. 13:10 CET.

Om Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ), org.nr 559085-5721, handlas på Nasdaq First North (symbol EFFP). Certified Adviser är Remium Nordic Holding AB (www.remium.com). Effnetplattformen AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen AB, besök www.effnetplattformen.se.

Om Effnet AB

Effnet AB utvecklar och säljer programvarufamiljen Effnet Header Compression som ökar effektiviteten, hastigheten och tillförlitligheten i IP-trafik i mobila, fasta och satellitbaserade nätverk. För mer information om Effnet AB och om dess produkter för IP Header Compression (IPHC), Robust Header Compression (ROHC), Backhaul Header Compression (BHC) och Internet of Things (IoT) besök www.effnet.com.